2021-12-09 07:00Pressmeddelande

Ikano Bostad får markanvisning i Vällingby med möjlighet att bygga 145 bostäder

I Vällingby har Ikano Bostad fått en markanvisning med möjlighet att bygga 145 bostäder. Visionsbild: ÅWL ArkitekterI Vällingby har Ikano Bostad fått en markanvisning med möjlighet att bygga 145 bostäder. Visionsbild: ÅWL Arkitekter

I Vällingby planerar Stockholms stad för ett nytt bostadsområde med cirka 440 bostäder. Här har Ikano Bostad fått en markanvisning med möjlighet att bygga 145 bostäder. Det kommer bli Svanenmärkta bostäder med målet att bygga klimatneutralt.  

­- Vi är väldigt glada över att få vara med och utveckla Nälstastråket i Vällingby med 145 bostäder. Våra kvadratsmarta bostäder kommer att komplettera bostadsutbudet i området på ett bra sätt. Ambitionen är att skapa ett småskaligt, grönskande och hållbart bostadsområde där de boende trivs, känner sig trygga och som är tillgängligt för fler, säger Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm norr på Ikano Bostad.

Utvecklingsområdet ligger i Vällingby vid Nälstastråket intill Vinstavägen. Tillsammans med Stockholms stad och områdets tre andra byggherrar kommer Ikano Bostad att skapa ett bostadsområde med en central och levande park för hela Vällingby. Det kommer att finnas plats för både lek, umgänge och vila. Här kommer Ikano Bostad att bygga cirka 65 hyresrätter som bolaget kommer fortsätta att äga och förvalta långsiktigt samt 65 bostadsrätter och 10–15 radhus.

Hållbarhetsambitionen i utvecklingen av bostadsområdet är hög, och målet är att bostadsprojektet ska vara klimatneutralt genom hela livscykeln. Husen kommer att byggas med trästomme och fasadmaterialen kommer att bestå av bland annat träpanel och återvunnet tegel. Det kommer att bli gröna sedumtak kombinerat med solceller och andra innovativa driftslösningar.

För att förenkla för gemenskap i vardagen kommer även livet mellan husen att genomsyras av hållbarhet. Varje kvarter kommer att ha gemensamhetsfunktioner som skapar olika sorters mötesplatser både inomhus och utomhus. Gårdarna kommer att präglas av mycket grönska med fokus på dagvatten- och skyfallshantering.

- Vi har en väldigt hög ambition när det kommer till att utveckla ett hållbart bostadsområde och tillsammans med Stockholms stad och de andra byggherrarna kommer vi ta vara på alla de värden som finns i området idag, säger Linda Leppänen.

Stockholms stad planerar att påbörja arbetet med detaljplanen för exploateringsområdet området under 2022.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.


Kontaktpersoner

Linda Leppänen
Bostadsutvecklingschef Stockholm/Mälardalen
Linda Leppänen