2024-04-25 05:30Pressmeddelande

Ikano Bostad tecknar hållbarhetslänkade lån

Att minska utanförskap genom att stötta unga vuxna att komma ut i arbetsliv och studier är ett socialt mål kopplat till lånen. Att minska utanförskap genom att stötta unga vuxna att komma ut i arbetsliv och studier är ett socialt mål kopplat till lånen.

Ikano Bostad har ingått hållbarhetslänkade lån med SEB och Handelsbanken om sammanlagt 4 200 miljoner kronor. Lånen är kopplade till arbetet med att minska energianvändningen i fastighetsbeståndet, minskat klimatavtryck i nyproduktion samt till arbetet att minska utanförskapet i bostadsområden.

Ikano Bostad arbetar dedikerat med hållbarhet som en integrerad del av affären. Sedan 2014 har företaget minskat energianvändningen i fastighetsbeståndet med 25 procent, successivt minskat klimatavtrycket i nyproduktion och har under mer än tio år arbetat med konkreta initiativ för att minska utanförskap. De hållbarhetslänkade lånen som tecknades med SEB under slutet av 2023 och med Handelsbanken under första kvartalet 2024, kopplas nu också till dessa tre hållbarhetsområden. I arbetet agerade även bankerna rådgivare vid utvecklandet av den hållbarhetslänkade strukturen.

–  Det är glädjande att vi i samarbete med både SEB och Handelsbanken ingått hållbarhetslänkade lån där vi har en koppling mellan finansieringen och våra operativa hållbarhetsmål. Hållbarhetslänkningen är dels en bekräftelse för oss, hur vi arbetar och tar oss an de viktiga hållbarhetsfrågorna, samtidigt som länkningen också bidrar till att driva på vårt hållbarhetsarbete framåt, säger Roger Johansson, CFO på Ikano Bostad. 

Lånet tecknat med SEB är en refinansiering på ett befintligt lån och avser 2 miljarder.

–  Vi är stolta över att ha agerat rådgivare till Ikano Bostads första hållbarhetslänkade lån. Vi uppskattar särskilt att Ikano Bostad har valt att inkludera målsättningar inte bara för ett minskat koldioxidavtryck i verksamheten och i värdekedjan utan även för bolagets ambitioner inom social hållbarhet. Det ska bli spännande att följa Ikano Bostads fortsatta hållbarhetsresa, säger Ellinor Schutz, kundansvarig på SEB.

Genom att teckna ett hållbarhetslänkat låneavtal med Handelsbanken har Ikano Bostad också länkat en lånevolym om cirka 2,2 miljarder.

–  Vi agerar gärna rådgivare i hållbarhetslänkade lån till bolag med ambitiösa hållbarhetsmål inom klimat, energianvändning och social hållbarhet. Vi är glada att tillsammans med Ikano Bostad ta konkreta steg mot ett mer hållbart samhälle, säger Sirak Mogues, Sustainable Finance Handelsbanken Debt Capital Markets.

 


IKANO BOSTADS TRE FOKUSOMRÅDEN SOM LÅNEN LÄNKAS TILL:
Minska energianvändningen i fastighetsbeståndet
Förbättra energieffektiviteten och att minska energianvändningen med 30 procent till 2030 (jämfört 2020) i fastighetsbeståndet.

Minska klimatavtrycket i nyproduktionen
Minska klimatavtrycket från nyutvecklade flerbostadshus med 40 procent till 2030 (jämfört 2020).

Minska utanförskapet i våra bostadsområden
Att genom Ikano Akademin fortsatt framgångsrikt och med hög fullföljandegrad stötta unga vuxna i våra bostadsområden att komma ut i arbetslivet och studier.

 Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 7 000 hyresrätter och fem vårdboenden samt har cirka 850 nya bostäder i produktion. Läs mer på ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg
Roger Johansson
CFO
Roger Johansson