2021-03-24 06:05Nyheter

Så vill Ikano Bostad lösa framtidens boende för landets äldre

Äldreboenden ska inte vara isolerade öar – utan en integrerad del av samhällets struktur och gemenskap. Nu lanseras en unik satsning på framtidens boenden.
– De äldre får en bättre social samvaro, det blir lättare att locka arbetskraft och enklare för anhöriga att besöka, säger Mikael Berg, chef nya hyresbostäder och vårdboende hos Ikano Bostad.

Historiskt sett har äldreboenden, eller vårdboenden som det också kallas, ofta legat lite avsides. Det vill Ikano Bostad ändra på. Företaget planerar företrädesvis vårdboenden i samma kvarter, ibland i samma byggnad som vanliga bostäder, när nya områden byggs.

– Idag är det tyvärr vanligt att äldre hamnar i ett utanförskap med isolering och ensamhet. Det är lätt att den sociala samvaron försvinner, säger Mikael Berg och fortsätter:

– Vi anser att man behöver tänka lite bredare i planeringen av en stad eller stadsdelar, att våga tänka i flera lager och att se det som en kugge i samhällsmaskinen i stort. En viktig del av lösningen är att få till vårdboenden och andra boendeformer för äldre där resten av samhället finns, att de blir en naturlig del av det lokala livet.


Samsas i samma hus
I stadsdelen Sköndal, strax söder om centrala Stockholm, har företagets vision redan blivit verklighet. Under hösten 2020 stod ett nytt vårdboende med 74 lägenheter färdigt – här finns även 21 ungdomslägenheter med egen entré.  Vårdboendet har en extra twist:

– Eftersom det är dåligt med markyta i storstadsområdena har vi byggt två stora takterrasser för att få till en god utemiljö, annars är det lätt hänt att de boende inte kommer ut så ofta. Varje vårdavdelning har även väl tilltagna balkonger. I området finns ett lokalt centrum och goda kommunikationer med stan.

I Uppsala samsas vårdboende, ungdomsbostäder och en förskola i en fastighet som Ikano Bostad äger och förvaltar:

– Några av de äldre har varit nere och läst sagor nere på förskolan och barnen har varit uppe och lussat på vårdboendet. Det skapas många fina synergier, säger Berg.


Ska locka bästa personalen
När företaget bygger vårdboenden har man även personalens arbetsmiljö i åtanke
- vilket underlättar för de som driver verksamheten, menar Berg:

– Det är benhård konkurrens om personalen idag. För att få den allra bästa personalen måste du ha bästa arbetsmiljön. Har du en fastighet som kan erbjuda bra personalutrymmen kommer det att attrahera duktiga medarbetare på ett helt annat sätt.

Den andra aspekten handlar om tillgänglighet för anhöriga, vilket ett centralt placerat boende skapar:

– Det ska vara enkelt att hälsa på mamma eller mormor på väg hem från jobbet eller skolan, därför vill vi att god kollektivtrafik finns i närheten.

 

Nytta för samhället en god affär
En hörnsten i modellen är Living Lab, där Ikano Bostad sedan tre år samarbetar med Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet för att höja kunskapsnivån inom äldreområdet.

– Det finns en viktig koppling mellan oss, näringslivet, forskningen och kommuner inom det här området. Därför jobbar vi med landets främsta äldreforskare och tittar på det senaste inom välfärdstekniken och tillgodogör oss den senaste forskningen. Sammantaget har det hjälpt oss att förstå framtidens behov, säger Berg.

Till 2030 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent. Det motsvarar en ökning med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år gamla. Detta är en jätteutmaning för samhället – och via sin modell kan Ikano Bostad ligga i framkant, menar Berg:

– Genom att tillföra vårdboenden och andra typer av boenden för äldre i vårt utbud har vi nu en unik kunskap inom alla delar när vi planerar områden och när vi förvaltar våra områden. Vi kan ta ett stort grepp. Fyller man en nytta för samhället skapas affärer och möjligheter som alla vinner på.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av samma grundare som IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende.


Kontaktpersoner

Mikael Berg
Fastighetsutvecklingschef
Mikael Berg