2021-06-16 05:30Pressmeddelande

Ikano Bostad ansluter sig till ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om”

Klimatneutrala till 2030 är Ikano Bostads övergripande mål för sitt klimat- och miljöarbete. Klimatneutrala till 2030 är Ikano Bostads övergripande mål för sitt klimat- och miljöarbete.

Klimatneutrala till år 2030. Det är Ikano Bostads mål för sitt klimat- och miljöarbete. Men för att komma dit behövs samarbete med andra aktörer. I förra veckan anslöt sig Ikano Bostad till Västra Götalands satsning ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

- Klimatfrågan är ett av våra viktigaste fokusområden och ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” ligger helt i linje med Ikano Bostads egna mål. Därför är det en självklarhet att ansluta oss till initiativet och bidra till klimatomställningen tillsammans med andra aktörer i regionen, säger Katarina Widén Allansson, regionchef väst på Ikano Bostad.

Under 2020 tog Ikano Bostad fram en färdplan för att bli klimatneutrala till år 2030. Energi, material, transporter och avfall är de områden i värdekedjan som Ikano Bostad identifierat som sina största påverkansområden på klimatet och som kommer att vara i fokus under arbetet framåt.

- På Ikano Bostad har vi satt målet att bli klimatneutrala till år 2030. Det är ett ambitiöst mål och det kommer vara en av de största utmaningarna vi har de kommande åren, säger Katarina Widén Allansson.

Ikano Bostad etablerade sig i Göteborg år 2015 och utvecklar och bygger kvadratsmarta och hållbara bostäder och bostadsområden i Göteborg och i kranskommunerna. Idag har Ikano Bostad projekt i regionen i bland annat Göteborg, Partille, Kungälv och Mölndal.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har cirka 1 500 nya bostäder i produktion samt äger och förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.


Kontaktpersoner

Katarina Widén Allansson
Regionchef väst
Katarina Widén Allansson