2021-04-30 12:50Pressmeddelande

Bostadsrätter och hyresrätter i samma kvarter när Ikano Bostad utvecklar Årstahusen

När allt står klart 2028 kommer det finnas cirka 900 nya bostäder i Årstahusen. Visionsbild över Årstahusen.När allt står klart 2028 kommer det finnas cirka 900 nya bostäder i Årstahusen. Visionsbild över Årstahusen.

Mellan Årsta och Liljeholmen fortsätter Årstahusen att växa fram. Cirka 230 lägenheter är redan inflyttade när Ikano Bostad sätter spaden i marken för nästa kvarter. Det kommer bli cirka 320 bostäder med både bostadsrätter och hyresrätter i samma kvarter.

- Årstahusen är ett gott exempel på hur vi kan möjliggöra för fler bostäder genom förtätning samtidigt som områdets karaktär tas tillvara på. Stockholm stad har ambitiösa bostadsmål som innebär att 140 000 nya bostäder ska byggas till år 2030. Med dessa 320 bostäder tar vi ytterligare ett steg för att uppnå dessa mål, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

Idag togs det första spadtaget för Ikano Bostads andra kvarter i Årstahusen.

Idag tog Josefine Wikström, bostadsutvecklingschef Stockholm söder på Ikano Bostad och Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholm stad, det första spadtaget för Ikano Bostads andra kvarter i Årstahusen.

När allt står klart kommer Årstahusen bli en levande stadsdel med cirka 900 bostäder. Målet är att skapa en stadsdel som präglas av gemenskap, välbefinnande och hållbarhet. Ikano Bostads första kvarter med de tre sextonvåningshusen har redan idag blivit en del av Stockholms stadsbild. Kvarteret består av 234 bostäder och är inflyttat och klart.

Ikano Bostads första kvarter i Årstahusen har blivit en del av Stockholms stadsbild.

Ikano Bostads första kvarter i Årstahusen har blivit en del av Stockholms stadsbild.

Idag togs det första spadtaget för Ikano Bostads andra kvarter som kommer att stå klart under 2023. Kvarteret kommer att bestå av cirka 320 bostäder med både bostadsrätter och hyresrätter. I kvarteret kommer det även att byggas lokaler för kommersiell verksamhet och en förskola. Ikano Bostad kommer att vara kvar och fortsätta att äga och förvalta hyresrätterna.

- Det känns jätteroligt att vi kan ta ett helhetsgrepp på området på det här sättet och bygga både bostadsrätter och hyresrätter. Det ger också den som är intresserad av att flytta till Årstahusen en större valmöjlighet, säger Josefine Wikström, bostadsutvecklingschef Stockholm söder på Ikano Bostad.

Hela Årstahusen beräknas att stå klart till 2028.

Fakta om Ikano Bostad i Årstahusen

  • Totalt 900 bostäder fördelat på fyra kvarter planerat att stå klart under 2028.
  • Första kvarteret med 234 lägenheter är färdigställt.
  • Andra kvarteret kommer att bestå av cirka 320 lägenheter. Det kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter kring en gemensam innergård samt en förskola med sex avdelningar och en kommersiell lokal på 70 kvadratmeter i bottenplan.
  • Ett av husen kommer bli 24 våningar högt med 122 kvadratmeter lokaler i bottenvåningen.
  • Första inflyttningarna är planerade att ske 2023.Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av samma grundare som IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har cirka 1 400 nya bostäder i produktion samt förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.


Kontaktpersoner

Josefine Wikström
Chef nya bostäder
Josefine Wikström