2023-07-10 04:30Pressmeddelande

Så har Ikano Bostad fått ut närmare 100 unga vuxna i arbete eller utbildning

Ikano Akademin startades 2014 i södra Stockholm. Ikano Akademin startades 2014 i södra Stockholm.

Från stök och otrygghet i Hagsätra och Rågsved i södra Stockholm till fler unga vuxna i arbete, tryggare bostadsområde och ökad lönsamhet. Det är resultatet av Ikano Bostads satsning Ikano Akademin. Sedan starten 2014 har satsningen hjälpt över 100 unga vuxna mellan 18 och 29 år att ta ansvar för sin framtid.

˗ Många saknade nätverk och kontakter, ibland var bristfälligt språk och låg utbildningsnivå en faktor. Det leder till passivitet och utanförskap. Vi såg utmaningen men också möjligheten att skapa förutsättningar för att ta makten över sin egen framtid, berättar Christian Mariager, fastighetschef på Ikano Bostad.

Genom Ikano Akademin erbjuder Ikano Bostad en tidsbegränsad anställning till unga vuxna som idag står utanför arbetsmarknad och studier. De handleds av anställda hos Ikano Bostad och följer en utvecklingstrappa. Efter att alla steg i trappan är avklarade får ungdomarna hjälp att hitta jobb hos andra företag genom Ikano Bostads nätverk.

Hittills har över 100 unga vuxna gått Ikano Akademin.

Hittills har över 100 unga vuxna gått Ikano Akademin.

Sedan starten i Hagsätra och Rågsved i södra Stockholm 2014 har över 100 ungdomar gått Ikano Akademin. Av dessa har nästan alla sedan gått vidare till arbete eller studier. För Ikano Bostad har Ikano Akademin blivit en god affär.

˗ Ser vi på skadegörelsen är det en påtaglig skillnad, den är minimal numera. Sedan utför Ikano Akademin tjänster i våra bostadsområden som vi tidigare köpt in från externa entreprenörer. Idag är Ikano Akademin en naturlig del av verksamheten och ekonomiskt inte en ökad kostnad, berättar Christian Mariager.

Trädgårdsskötsel och enklare fastighetsskötsel tillhör arbetsuppgifterna under en vanlig arbetsdag på Ikano Akademin.

Trädgårdsskötsel och enklare fastighetsskötsel tillhör arbetsuppgifterna under en vanlig arbetsdag på Ikano Akademin.

Långsiktigheten och ett nära samarbete mellan skola, stadsdelsförvaltning, myndigheter och föreningsliv är viktiga framgångsfaktorer. Något som var viktigt att falla tillbaka på i början när Ikano Akademin inte riktigt ville lyfta.

˗ Det första året var inte lönsamt och lite skakigt. Det fanns funderingar på om detta var rätt väg, men vi trodde på idén och vågade vara uthålliga. Över tid har vi fått kvitto på att det var rätt, berättar Christian Mariager och fortsätter:

˗ Är det bra för individen är det också bra för bostadsområdet, samhället och Ikano Bostad. Ett tryggt och trivsamt bostadsområde blir mer attraktivt att bo i, det skapar betalningsvilja och det skapar värden för oss som fastighetsägare. En win-win-win helt enkelt, avslutar Christian Mariager.

Mer information om Ikano Akademin hittar du här.

 FAKTA IKANO AKADEMIN

  • Riktar sig till unga vuxna mellan 18 och 29 år som bor i Ikano Bostads bostadsområden och som hamnat utanför arbetsmarknad och studier.
  • Sedan starten har över 100 unga vuxna gått Ikano Akademin. Av dem har över 90 deltagare börjat jobba eller studera efter Ikano Akademin.
  • Anställningen är tidsbegränsad, oftast cirka ett år, och finansieras helt av Ikano Bostad. Satsningen är idag helt kostnadsneutral.
  • Deltagarnas handledare jobbar hos Ikano Bostad som fastighetsskötare, förvaltare eller trädgårdsmästare.
  • Deltagarna följer en utvecklingstrappa i fyra steg som också ger chans att höja sin lön. I första steget ligger fokus på att komma i tid, lyssna och lära. Steg två handlar om att tänka på sin attityd och kroppsspråk samt göra sitt bästa. I tredje steget är arbetsmoral och att göra det lilla extra huvudpunkterna.
  • Efter avklarad utvecklingstrappa får ungdomarna hjälp att via Ikano Bostads nätverk hitta jobb hos andra företag.
  • 2019 startades Ikano Akademin även i Västerås där Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 1 700 bostäder.
  • Ikano Akademin har fungerat som inspiration till Rädda Barnen-projektet ”Ungas väg ut i arbete eller studier” i Malmö som är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Malmö stad, Ingka, Inter IKEA, Erikshjälpen och Ikano.Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 7 000 hyresrätter och sju vårdboenden samt har cirka 1 600 nya bostäder i produktion. Läs mer på ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Christian Mariager
Fastighetschef
Christian Mariager